Kanser hakkında merak ettiğiniz herşey bu söyleşide...

Kanser hakkında merak ettiğiniz herşey bu söyleşide...

Kanser hakkında merak ettiğiniz herşey bu söyleşide...

Ebru Eğinlioğlu

18 Mart 2014, 11:42
Bu röportaj 1282 kez okundu

Kanser, hepimizin çok iyi bildiği daha doğrusu çok fazla duyduğu; kendimizde, yakınlarımızda, eşimizde, dostumuzda da olabilen ve ölümlere yol açabilen bir hastalık. Genç yaşlı demeden, ünlü ünsüz ayrımı yapmadan bu rahatsızlık can almaya devam ediyor ve net anlamda bilinen, kesinlikle hayat kurtaran diye tabir ettiğimiz bir tedavi şekli yok.
Önce hocam sizi yakından tanıyalım, bir kez daha bilmeyenlere hatırlatalım; Muzaffer Çavuşoğlu kimdir, kaç yıldır kanseri tedavi eder?
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Onkoloji Enstitüsü mezunuyum, 30 yıldır Onkoloji Bilimini öğrenmeye  çalışıyorum.24  yıldır muayenehanem var  ve serbest çalışıyorum.
Kanser genetik bir hastalık mıdır? Yani ailemizde kanser hastaları varsa, bizde olma olasılığı nedir? Hasta akrabalarımızın yakınlık derecesi nasıldır, kanserin genetik geçişi var mıdır?
KANSER çok konuşulan; buna karşın çok az hekim tarafından bilinen bir konudur.  Aktüalitesini başarısız tedavilere borçludur.  Kanser, gen bozulmasıyla oluşur. Farklı genlerin bozulmasıyla, farklı kanserler gelişir. Bilinenden çok daha fazla kanser tipi var. Buna karşın her insan farklıdır, biyolojik davranışları da öyle. İnsan vücudunda,  30 ile
100 trilyon arasında hücre var ve her hücrede de milyonlarca gen. Kanser, genetik hastalıktır% 5 ile 1O arası kahtımsal genetik yani aileden çocuklara geçen bozuk genlerle oluşur ve daha genç yaşlarda görülür. Kanser her yaşta görülebilmesine karşın; genelde  ileri yaş hastalığıdır. Kanserlerin üçte ikisi, 60 ile  65 yaşlarından sonra görülür.  En önemli risk faktörü zamandır. Kanser türlerinde dağılım: Yaş, cinsiyet,  ülke, ırk ve bölgelere göre farklılıklar gösterir. Genetik bozulma onlarca yılda gelişir ve önlenebilir(ayrıntı patent konusu).Yani kanserler haber vererek geliyor. Aynı küresel ısınma ile buzulların eriyeceği ve deniz seviyesinin yükseleceği gibi insan örnrünün  uzaması, modern tıbbın başarısıdır. Buna karşın tıp teknalojisindeki olağan üstü gelişmeler daha çok hastalıkların teşhis ve tedavisi yönünde olmaktadır.. Hasta için ilaç. İlaç için hasta.  savaş için silah, silah için savaş gerekir.
Ailede kanser hastası olması bir risk faktörüdür ama risk gurubunda olmak veya karsinogenle temas etmek mutlaka  kanser gelişeceği anlamına gelmez. Bunun için mutlaka genetik yatkınlık ve yardımcı karsinagenler gerekir.
Yaşam tarzı kanser oluşumunu nasıl etkiler? Hava kirliliği, hormon katkılı yiyecekler yemek, cep telefonu kullanımı, sigara gibi kanseri tetikleyen durumlar var mı?
KANSER ve BESLENME, sağlıkta en çok konuşulan ve içinde en çok  yalanı barındıran konudur. Beslenmede kilolu olmamak kaydıyla gıda çeşitliği doğru; diğer söylenenler asılsızdı. Bir başka deyişle söylenenlerin%90 ı yalan, %10 uda sizin için doğru olmayabilir. İnsanların besin ihtiyaçları yaşam tarzlarına ve yaşlarına göre değişmektedir. Kanser oluşumunda çevre koşulları ile beslenme alışkanlıkları da önemlidir ancak bu konu abartılarla doludur. Herhangi bir besin grubunun kansere neden olduğu veya önlediği bilimsel olarak gösterilmemiştir. YETERİNCE KANDIRABİLECEĞİNİZ KİŞİ VARSA, EN KARLI VE ETİK DIŞI ŞEY YALAN SATMAKTIR. Beslenme konusunda bilim  insanları arasında görüş birliği sağlanamamıştır, sebebi ise; aynı kliniklerde yapılan  çalışmalarda farklı sonuçlar elde edilmesidir. Çocukluk ve gelişme çağında beslenmenin önemli olabileceği görüşü genel kabul görmektedir. Yapılan çalışmalarda, çocukluk çağında yetersiz beslenmenin meme kanseri riskini  %50 arttırdığı  gösterilmiş ama yetersiz beslenmenin meme kanserini neden tetiklediği henüz  anlaşılamamıştır.
Ciddi bilim insanlarına göre; tarım ilaçları, hormonlar, gıda katkı       maddeleri tavsiyelere uygun kullanıldığında sağlık için risk teşkil etmezler. Gıdalarda önemli olan organik veya inorganik olması değil, güvenli olmasıdır. Sigaranın bazı kanserlerde P53 geninin aktivitesini bozarak, kansere neden olduğu kabul edilmektedir. (p53 gen aktivasyonu ise erken gelişme ve de erken yaşlanma nedenidir) Cep telefonları henüz yeni, bu konuda bir şey söyleyebilmek için erken, yaşlılarda değil ama çocuklarda, özellikle gelişme çağı tamamlanmadan  aşın kullanılması risk oluşturabilir. Beslenmede  genel sağlık kuralları geçerli, kanser için özel bir beslenme şekli yoktur.
Erken teşhis dediğimiz şey nasıldır? Kanserin evreleri nedir?
Her hastalıkta olduğu gibi kanser tedavisinde de başarı ve başarısızlık vardır. Doğru zamanda, doğru işler yapılan hastaların çoğu iyileşir. Başarısızlığın nedeni: bilgisiz hekim, ilgisiz hasta yakını ve hurafelerdir.Üstelik, kanser hastalarının çoğu kanser dışı sebeplerden kaybedilir. Erken evre çok önemlidir(daha kolay ve etkili tedavi yapılabilir) ama erken evre hastaların tamamının iyileşeceği, ileri evredeki hastalarında kaybedileceği anlamına gelmez. Doğru tedavilerle her evredeki hastaların çoğu iyileşir. Kanser tedavisinde hekim, kanser dışı pek çok hastalıkla baş edebilecek bilgi ve beceriye sahip olmalıdır, sadece Onkolojik bilgiye sahip olmak kanser hastalarını tedavide yeterli olmaz. Hekim hastalıkla satranç oynamamalı ve hastalığın sonraki hamlesine tedbir almalıdır. Aynı tedavi protokolünü uygulamak, tedavinin aynı olduğu anlamına gelmez.
Kanserin türü, yani hızlı yayılanı ya da yavaş ilerleyeni, kanser tespit edildiği zaman hemen anlaşılır mı? Bu özelliğini de hangi unsurlar belirler, yani niye bazı kanserler çabuk yayılır, bazıları yavaş?
Pirimer hastalığı olan kişilerde, özelikle karaciğer metastazı ben geliyorum der, önlemek ve gelişmiş se tedavi edilebilir(patent  konusu) .Tümör belirteçleri ve radyolojik tetkikler, hastalık yaygın hale gelince patolojik sonuç verirler, daha önceden tespit etmek mümkün (P.K). Metastazlara bağlı olarak gelişen akciğer ve karında sıvı oluşması, sıvı alınmadan tedavi edilebilir(böbrek sorunu yoksa)(P.K.), sıvı alınması palyatif çözümdür ve tabloyu ağırlaştırır.
Bizim ülkemizdeki kanser tedavi şekillerini eleştiriyorsunuz. Madde madde sayacak olursak, nedir eleştiri sebepleriniz?
Hekim bir günde en fazla 8 ile ıO hastaya bakabilir. Hekim tedavinin belli zamanlarında hastanın yanında alınalıdır. Hasta takibi en az tedavi kadar önemlidir.
İki tedavi arasında hemograın ve biyokimya telkikieri yapılmalı ve hekim bir sonraki tedaviye hastayı hazır hale getirmelidir.
Tedavi gününde sadece hemograma bakmak, uygun olmayan kan tabloları nedeniyle aksamalara neden olur.
Tatil günleri tedaviyi engellememeli.
Hastalık normal değil diyerek hasta şikayetlerini normal görmemeli.
Doğru yapılan tedavilerde, bulantı kusma olmaz.
Kanser hastası önceden tedaviye hazırlanmalı, tedavi sonrası yan etkileri önleyici tedaviler yapılmalıdır.
Kanser tedavileri, kanserli hücrelerin yanında normal hücreleri de etkiler.Onun için 'tedbir amaçlı tedavi yapıyoruz' denmemelidir. Bu örnekler artırılabilir.
Sizce tedaviler Türkiye'de böyle uygulanıyor mu ?
Ben bilimin gerektirdiği gibi konuşuyorum, niyetim kimseyi karşıma almak değil. Doğru olduğunu bildiğim şeyleri söylemezsem, doğruyu bilmemin anlamı olmaz.
En önemli konuyu unuttum, ağrı kesici ve sakinleştiriciler; tedaviyi engeller  ve organ metastazlarının en önemli nedenidir. Kanser ağn ile özdeş bir hastalık değildir. DOGRU tedavi 6 Tatil günleri tedaviyi engellememeli.
Hastalık normal değil diyerek hasta şikayetlerini normal görmemeli.
Doğru yapılan tedavilerde, bulantı kusma olmaz.
Kanser hastası önceden tedaviye hazırlanmalı, tedavi sonrası yan etkileri önleyici tedaviler yapılmalıdır.
 Kanser tedavileri, kanserli hücrelerin yanında normal hücreleri de etkiler.Onun için tedbir amaçlı tedavi yapıyoruz denmemelidir.

Yorum Yaz

@name x